Loading...

จัดงานวันบูรพาจารย์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ตลอดจนผู้มีคุณูปการ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

0

คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดโพธิสมภรณ์  พระอารามหลวง จัดงานวันบูรพาจารย์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ตลอดจนผู้มีคุณูปการ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

 

Loading...

            ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงาน วันบูรพาจารย์ ปีที่  2 โดยมีพระสุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ,นายอำนาจ  ผการัตน์  อดีต ผวจ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี เพื่อสักการะบูชากตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์  และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตลอดจนผู้มีคุณูปการตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน 

            วัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง สร้างขึ้นเมื่อปี 2449  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุกรูป มารับตำแหน่งตามรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราช  โดยอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 1 คือ พระครูธรรมวินยานุยุต (หนู),อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 2 พระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล)  ,อดีต เจ้าอาวาสรูปที่ 3พระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จันททีโป) ,อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์  อาทิ  พระจันโทปมาจารย์( จันโท กตปุญฺโญ),พระราชวุฒาจารย์(สวัสดิ์ ขันติวิริโย) ,พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทปญโญ),พระราชเมธากร (ปาน ธัมมสาโร) ,พระครูประสาทคนานุกิจ (คล้าย มหาสิโก) และผู้มีคุณูปการ พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ เนติโพธิ ) ผู้สร้างวัด ,พระยาอุดรศรีโขมสาครเขตต์ (จิตร จิตตะยโศธร ) และพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ก่อตั้งเมือง 

            กิจกรรมภายในงาน มีพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสวดพระพุทธมนต์ และเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลบริจาคทาน  คณะศิษย์ ผู้มีจิตกุศล ยังได้จัดตั้งโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการแก่ประชาชนได้อิ่มท้องและอิ่มบุญตลอดทั้งวัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดงานวันบูรพาจารย์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ตลอดจนผู้มีคุณูปการ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.