Loading...

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีและมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์

0

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีและมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2561  

 

Loading...

           นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผวจ.อุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.2561 จากนั้น มีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดี ฐานะยากไร้ ,เงินช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้  และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ประจำปี 2561

          ในปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดสรรดอกผลจากกองทุน 492,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาพระราชทาน และเงินพระราชทานช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ แยกเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง

8 ทุน 174,000 บาท ทุนการศึกษารายปี 67 ทุน 268,000 บาท และ เงินทุนพระราชทานช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ฯ 34 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท

            นายวัฒนาฯ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอให้ทุกคนใช้ทุนให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด สร้างพลังและแรงบันดาลใจ ประพฤติดีประพฤติชอบ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น โดยเฉพาะด้านคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังของสังคม ที่สำคัญคือใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ด้วยความเคารพต่อพระองค่าน ส่วนผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์ก็ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงตลอดไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี จัดพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานีและมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระอุปถัมภ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.