Loading...

จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว พบสิ่งผิดปกติ มีสัตว์คล้ายยุงลายยักษ์ ขายาว โผล่ออกมาตามบ้านเรือนจำนวนมาก เบื้องต้นพบว่า เป็นแมลงวันขายาว

0

จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว พบสิ่งผิดปกติ มีสัตว์คล้ายยุงลายยักษ์ ขายาว โผล่ออกมาตามบ้านเรือนจำนวนมาก เบื้องต้นพบว่า เป็นแมลงวันขายาว

       ชาวบ้านในหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะ บ.กระจวน ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ บอกว่า ช่วงนี้มีสิ่งผิดปกติพบสัตว์คล้ายยุงลาย ขนาดใหญ่ บินเข้ามาในหมู่บ้านจำนวนมาก มีขนาดเฉพาะลำตัวใหญ่กว่า 1-3 นิ้ว ต่างจากยุงลายที่เคยพบเห็นมา จึงพากันวิตกกังวลว่า จะเป็นอันตรายหรือเป็นพาหะนำโรค และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

Loading...

        ต่อมา ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ ได้ตรวจสอบยุงยักษ์ดังกล่าว โดย น.ส.ปาริฉัตร บุรัมย์สูงเนิน นักกีฏวิทยา ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้น และเปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบยืนยันว่าสัตว์ดังกล่าวไม่ใช่ยุงยักษ์ที่ชาวบ้านหวาดผวาอย่างแน่นอน แต่เป็นประเภท แมลงวันขายาว หรือแมลงวันขาแมงมุม เท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่เห็นจะกลัว เพราะมีลักษณะคล้ายกับยุงมาก แต่จะไม่เป็นอันตรายต่อคน ที่ช่วงนี้พบเห็นมาก เพราะในพื้นที่อาจมีการใช้สารเคมีทำการเกษตร ส่งผลให้แมลงวันขายาวที่ชอบอยู่ตามป่า ไม่มีที่อยู่ และหนีออกมาอาศัยตามบ้านเรือนคนจำนวนมาก

       ขอแจ้งไปยังประชาชนในพื้นที่ว่า ไม่ต้องตื่นตระหนกจนเกินไป ปกติแล้ว แมลงวันขายาว จะไม่เป็นอันตราย ไม่ดูดกินเลือดคน จะกินประเภทน้ำหวานในเกสรดอกไม้เท่านั้น ไม่อยู่ในตระกูลยุง แต่อยู่ในตระกูลแมลงวัน ซึ่งไม่มีผลกระทบทั้งด้านการเป็นพาหะนำโรค หากพบเห็นก็แค่ไล่ไปเท่านั้น

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.ชัยภูมิ ชาวบ้านโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว พบสิ่งผิดปกติ มีสัตว์คล้ายยุงลายยักษ์ ขายาว โผล่ออกมาตามบ้านเรือนจำนวนมาก เบื้องต้นพบว่า เป็นแมลงวันขายาว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.