Loading...

สโมสรโรตารี่ใน จ.อุดรธานี จัดพิธีสถาปนา คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2561-2562

0

สโมสรโรตารี่ใน จ.อุดรธานี จัดพิธีสถาปนา คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2561-2562

          เมื่อคืนที่ผ่านมา ที่ โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ นายกรับเลือกปีบริหาร 2561-2562 สโมสรโรตารีหมากแข้ง เป็นประธานเปิดการประชุมเนื่องในพิธีสถาปนาคณะกรรมการ บริหารสโมสร ในปีบริหาร 2561-2562 โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ,นางอรอนงค์ ศิริพรหมนัส ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารี่สากล ,นายสุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค รับเลือก 3340 โรตารี่สากล ,พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารี่ในภาค 3340 ,สโมสรโรตารี่ใน จ.อุดรธานี 4 สโมสร ประกอบด้วย สโมสรโรตารีอุดรธานี สโมสรโรตารี่หมากแข้ง สโมสรโรตารี่บ้านเชียง สโมสรโรตารี่ศิลปาคม และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในงาน

Loading...

           นางพัชรินทร์ คำชีลอง นายกสโมสรโรตารี่ศิลปาคม ปีบริหาร 2560-2561 ประธานจัดงาน กล่าวว่า เพื่อดำเนินงานตามปณิธานของโรตารี่สากล คือ การสนับสนุนและส่งเสริมอุดมการณ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์การดำเนินกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพของคนในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในปีบริหาร 2561-2562 สโมสรโรตารีใน จ.อุดรธานี ได้จัดให้มีพิธี สถาปนา นายก พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ซึ่งประกอบด้วย สโมสรโรตารี่อุดรธานี นายกรับเลือก คือ นายกรับเลือก ใย บุ้งทอง  , สโมสรโรตารี่หมากแข้ง นายกรับเลือก ภาคภูมิ จูมพรักษ์ , สโมสรโรตารี่บ้านเชียง นายกรับเลือกสิทธิรัตน์ จารุไชยกุล และสโมสรโรตารี่ศิลปาคมนายกรับเลือกอัมภัสชา โชตินพรัตน์ภัชร , ภายในงาน ยังมีพิธีประดับเข็มให้แก่สมาชิกสโมสรโรตารี่ใหม่ ,การแสดงของสมาชิก และคณะโรตารีแอนน์ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สโมสรโรตารี่ใน จ.อุดรธานี จัดพิธีสถาปนา คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีบริหาร 2561-2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.