Loading...

สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ เบื้องต้นไม่พบปัญหา

0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ( สพป.) ทุกเขตทั่วประเทศ ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด โดย สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ตรวจสอบโครงการฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ เบื้องต้นไม่พบปัญหา  

Loading...

        นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้ตั้งคณะกรรมการ รวม 13 คณะ ดำเนินการตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 195 แห่ง 24 ตำบล  6 อำเภอ ผลการตรวจสอบไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด ส่วนนักเรียนก็ได้รับอาหารถูกหลักโภชนาการ ตามแผนโปรแกรม Thai School Lunch ทุกโรงเรียน โดยคณะได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 3 แห่ง ที่ โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา ) ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี มีนักเรียนในโครงการ 255 คน มี นางเกษร คำพิโส ผอ.โรงเรียนฯ นำตรวจสอบที่โรงอาหาร (ข้าวมันไก่ +เงาะ) พบนักเรียนมีใบหน้ายิ้มแย้ม บอกว่าอาหารอร่อย แต่ละสัปดาห์อาหารไม่ซ้ำกัน ,ที่รร.หนองไผ่พรเจริญ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ มีนักเรียนในโครงการ 129 คน นายคณาณัชภูมิ ภูขาว ผอ.โรงเรียนฯ นำตรวจสอบที่โรงอาหาร (ลาบหมู+ลองกอง ) มีการจัดทำอาหาถูกต้องตามหลักโภชนาการ

           และ ที่ รร.บ้านหนองหญ้าไซ มีนักเรียนในโครงการ 200 คน มี นายวิมล ร่มวาปี ผอ.โรงเรียนฯ นำตรวจสอบที่โรงอาหาร (ผัดผัก ใส่หมู ไข่ต้ม +กล้วยน้ำว้า ) ซึ่งที่โรงเรียนนี้ นอกจากนักเรียนในโครงการอาหารกลางวันระดับอนุบาล-ป.6 แล้วยังมีโครงการสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น 67 คน ได้รับประทานที่โรงอาหารด้วย  เนื่องจากมีการแบ่งพื้นที่ทำเกษตรพอเพียง 10 ไร่ ปลูกข้าว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ปลูกผัก นำมากินและขาย ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ทำให้มีอาหารรับประทานตลอดปี

          นายพรชัยฯ เปิดเผยว่า สพฐ. มีนโยบายให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 7-12 มิ.ย. ซึ่งจากการลงพื้นที่ ยังไม่พบการทุจริตในโครงการแต่อย่างใด ส่วน 3 โรงเรียนที่สุ่มตรวจครั้งนี้ พบว่านักเรียนมีความสุขในการรับประทานอาหาร มีปริมาณเพียงพอ อิ่มทุกมื้อ และถูกหลักโภชนาการ จากการสอบถาม ผอ.เขตอื่น ในพื้นที่ จ.อุดรธานี ก็ไม่พบปัญหาในโครงการนี้เช่นกัน

           ส่วนที่ อ.พิบูลย์รักษ์ นายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอพิบูลย์รักษ์ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนศรีวิไล ม.7 ต.ดอนกลอย อ.พิบูลย์รักษ์ โดยมี นางพรสุดา พรหมแสงใส หัวหน้าสถานศึกษา ให้การต้อนรับ ซึ่งศูนย์แห่งนี้ มีเด็กในความดูแล ช่วงอายุ 2-4 ปี จำนวน 44 คน ได้จัดการเรียนการสอนส่งเสริมกิจกรรมของเด็กปฐมวัย การเสริมประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง เกมการศึกษา มีการจัดอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ และเสริมด้วยนมทุกวัน 

       นายณัชฐเดช กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำชับมายัง อปท.ทุกแห่ง ให้ตรวจติดตาม โครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด ในพื้นที่รับผิดชอบ เบื้องต้นไม่พบปัญหา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.