Loading...

หอการค้า จ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4” เชื่อมโยงธุรกิจ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC ทั่วประเทศ

0

หอการค้า จ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4” เชื่อมโยงธุรกิจ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC ทั่วประเทศ

        นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC อุดรธานี รุ่นที่ 4 จำนวน 100 ราย โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้า จ.อุดรธานี ,นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธานโครงการ YEC ,คณะกรรมการหอการค้า และสมาชิก YEC รุ่นที่ 1-3 ร่วมงาน

Loading...

         หอการค้า จ.อุดรธานี มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ YEC วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยหอการค้า จ.อุดรธานี กำหนดพัฒนาศักยภาพอีก 2 ครั้ง คือ ในวันที่ 17 และ 24 มิ.ย.2561 จะมีกิจกรรมระดมความคิดเห็น การสำรวจตลาดใหม่ และข้อแนะนำในการทำงานเพื่อส่วนรวม

         โครงการ YEC ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 มีสมาชิก 3 รุ่น จำนวน 775 ราย เมื่อรวมกับรุ่นนี้ ทำให้มี YEC จ.อุดรธานี ทั้งสิ้น 885 ราย ถือเป็นจังหวัดที่มีสมาชิก YEC มากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าร่วมกัน นอกจากนี้ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังจะได้ทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เกิดป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการหอการค้าและนักธุรกิจอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวมต่อไป

   

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หอการค้า จ.อุดรธานี เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4” เชื่อมโยงธุรกิจ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC ทั่วประเทศ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.