Loading...

คนอุดร เจ๋งคิดค้นนวตกรรมใหม่ซาเล้ง 4.0 หรือรถคัดแยกขยะเคลื่อนที่เร็ว

0

จะพาไปรู้จักนวัตกรรมทางความคิดโดยฝีมือของคนไทยที่สำคัญนวตกรรมที่ว่านี้เป็นฝีมือของคนอ.บ้านผือ จ.อุดรธานีของเรานี่เอง กับรถโมบายคัดแยกขยะเคลื่อนที่ หรือเรียกอีกอย่างว่าซาเล้ง 4.0  หากพูดถึงปริมาณขยะในสังคมของเรานับวันยิ่งมากขึ้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเริ่มจากการคัดแยกขยะ

Loading...

            ซาเล้ง 4.0  คันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ เป็นรถรับซื้อบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ เป็นประเทศแรกของประเทศไทยที่ออกมาในเชิงพานิชย์ ที่สามารถรับบรรจุภัณฑ์ได้ 3 ประเภท โดยเฉพาะขวดแก้วที่มีระบบรับซื้อและลำเลียงไปเก็บ รอเอามาใช้ใหม่โดยไม่เสียหายที่สำคัญเป็นของคนอุดรคิด คนอุดรสร้าง  คนอุดรทำ เพราะต้องการให้ทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ได้โดยการคัดแยกขยะได้

             คนอุดรคนเก่งของเรา  คือ คุณ ปริญญา วัฒนนุกูลชัย อายุ 39 ปีและคุณ สมาธิ บัวคอม อายุ 29 ปีทั้งสองคนนี้เป็นคน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ซาลเล้ง 4.0  อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  ได้เล่าว่า เค้าต้องการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ประชาชน หันมาทิ้งขยะให้ถูกวิธี โดยผ่านการคัดแยกประเภทก่อนจะทิ้ง และด้วยการสร้างกระแสรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในการจะเปลี่ยน ค่านิยมของสังคมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  จากแนวคิดจึงไปนำเสนอโครงการเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ตามนโยบาย Thailand 4.0 หลังจากนำเสนอโครงการจึงได้รับทุนจาก สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ)รถรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลแบบอัตโนมัติ  โดยที่เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์มีส่วนต่อขยายในการ บีบอัด ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม และระบบลำเรียงเก็บขวดแก้ว เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่

           และนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุทีทำให้ประชาชนตื่นตัวในการคัดแยกขยะเพื่อนำมาขายกับซาเล้ง 4.0 ซึ่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะปลูกฝังให้มีวินัย ไปสู่เมืองทีสิ่งแวดล้อมดีขึ้นหากมีการคัดแยกอย่างถูกวิธี สิ่งดีๆก็ตามมา ไม่ว่าจะเป็นระเบียนวินัยของประชาชน เจ้าหน้าที่ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน เมืองหรือชุมชนสะอาดสะอาน น่าอยู่ และด้วยระบบในตัวรถรับซื้อบรรจุภัณฑ์เอง สามารถกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่างยั้งยืน เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ด้วยการคัดแยก” สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวในการคัดแยกขยะมากขึ้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คนอุดร เจ๋งคิดค้นนวตกรรมใหม่ซาเล้ง 4.0 หรือรถคัดแยกขยะเคลื่อนที่เร็ว

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.