Loading...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการ Thailand Shopping &Dining Paradise 2018

0

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการ Thailand Shopping &Dining  Paradise 2018  กระตุ้นการท่องเที่ยวและการจับจ่ายช่วง Green Season

นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดงาน  Thailand Shopping &Dining  Paradise 2018 ซึ่ง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จ.อุดรธานี กำหนดจัดโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018  ภายใต้แคมเปญ “อุดรพร้อมเสิร์ฟความสุขทุกเมนู เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายซื้อสินค้า ช่วง Green Season โดยนำสินค้าแฟชั่น สินค้าดีไซน์ไทย สินค้าชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค

Loading...

ร่วมทั้งบริการทางการท่องเที่ยว  เช่น โรงแรม ร้านอาหารถิ่น  ห้างสรรพสินค้า สายการบิน รถเช่า  มาร่วมจัดรายการส่งเสริมการขายในพื้นที่ จ.อุดรธานี ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ” รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายที่จะส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวรองและเมืองเศรษฐกิจชายแดน  ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงจัดโครงการ  1 กรกฎาคม -31 สิงหาคม 2561
พร้อมกันนี้ในในห้วงวันที่ 6-8 ก.ค. นี้ ททท.ร่วมกับ จ.อุดรธานี กำหนดเปิดตัวโครงการเพื่อ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนที่ ถ.ทองใหญ่ ในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการ กว่า 100 ร้านค้า แยกเป็น โซน Shopping  พบสินค้าต่างๆ มากมาย , โซน Dining อาหารพื้นเมือง  อาหารไทย  และโซน สาธิต  เช่นการปั้น เขียนลาย การย้อมคราม  เล่นเกม และมอบโชคแก่ลูกค้า

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จ.อุดรธานี ดำเนินโครงการ Thailand Shopping &Dining Paradise 2018

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.