Loading...

ชาวบ้านผักตบ อ.หนองหาน ร่วมสืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ร่วมกันทำบุญเดือน 7 หรือ บุญเบิกบ้าน

0

ชาวบ้านผักตบ อ.หนองหาน ร่วมสืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ร่วมกันทำบุญเดือน 7 หรือ บุญเบิกบ้าน ซึ่งปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวบ้าน ติดตามได้ จาก รายงาน

                  โดยในเดือน 7 ของทุกปี บุญเบิกบ้าน บุญกลางบ้าน บุญคุ้มฯลฯ เป็นประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองครองสิบสี่ ซึ่งยึดถือกันมาแต่โบราณ สืบเนื่องมาจากความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ เนื่องด้วยฤดูนี้ใกล้ฤดูฝนก่อนที่จะลงมือทำไร่ไถนา ทุกชุมชนจะต้องมีพิธีหนึ่งที่นิยมทำกันคือ พิธีเลี้ยงปี เลี้ยงหอผีเจ้า ผีนาย ผีฟ้าแถน ผีมเหศักดิ์

Loading...

          นางหนูเลียง วันทอง อายุ 83 ปี เล่าว่า ชาวบ้าน  ต. ผักตบ   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี กำลังเตรียมเครื่องเส้นไหว้ก่อนจะทำพิธีในอีก 2 วันข้างหน้าได้เตรียมคำหมาก ยาสูบ ธง เมี่ยงข่า โดยหมู่บ้านนี้มีความแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ในการนำไม้ไผ่มาเหลาและเสียบคำหมากเป็นคำ ๆ ยาสูบพันใส่ไม้ไผ่ที่นำมาเหล่าไว้ นอกจากนี้ยังใช้ผ้ามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแทนสัญลักษณ์ธง อย่างละ 1000 ไม้  โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่รวมใจกันมา จัดเตรียมพิธีครั้งนี้กันอย่างมากหน้าหลายตา ซึ่งประเพณีบุญเบิกบ้านนี้ของชาวบ้านผักตบ ได้สืบทอดประเพณีกันมา มากกว่า 100 ปี

            ปล่อยเสียงสัมภาษณ์   หนูเลียง วันทอง    ชาวบ้าน  ต. ผักตบ   อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

            โดยจะนำเครื่องเส้นไหว้ที่เตรียมไว้  ไปปักตามทางเข้าออกของหมู่บ้านทั้งหมดสี่ทิศโดยมีความเชื่อว่า ทำให้หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข การชำระสะสางทำความสะอาด การทำในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชำระล้างสิ่งอัปมงคลต่างๆ ซึ่งชาวบ้านสังคมถือปฏิบัติมายาวนาน เรียกอีกอย่างว่า บุญเดือนเจ็ด เพราะนิยมกระทำในช่วงเดือนเจ็ด โดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมุงคุณ บุญเดือน 7 หรือบูญเบิกบ้าน ถือเป็นฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติพันธ์ลาว ซึ่งร่วมถึงชาวลาวอีสานที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแสดงถึงความเป็นชาติเก่าแก่และเจริญรุ่งเรืองมานาน เป็นเอกลักษณ์ของชาติและท้องถิ่นและมีส่วนช่วยให้ชาติดำรงความเป็นชาติของตนอยู่ตลอดไป

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชาวบ้านผักตบ อ.หนองหาน ร่วมสืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ร่วมกันทำบุญเดือน 7 หรือ บุญเบิกบ้าน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.