รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ จ.อุดรธานี

0

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ จ.อุดรธานี

 

            พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน พร้อมคณะผู้บริหาร กระทรวงแรงงาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เดินทางมายัง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.อุดรธานี เนื่องจากการจัดครัวเพื่อธุรกิจ เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อให้มีการยกระดับร้านอาหารไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดย พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ได้มาเยี่ยมชมฝ่ายโภชนาการ พร้อมกับเปลี่ยนชุดเพื่อประกอบอาหาร และโชว์ฝีมือผัดกระเพรา อย่างคล่องแคล่ว

           พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เปิดเผยว่า การเดินทางมาครั้งนี่ เพื่อติดตามผลตามนโยบาย ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร) และสำนักงานพัฒนาฝีมือมือแรงงาน(สนพ) ทั่วประเทศ ให้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรด้านอาหาร การจัดการครัว โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะให้กับแรงงานทุกเพศ ทุกวัย  ให้สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานประกอบการ หรือกิจการอาหาร ของตนเอง  เพื่อเสริมสร้างให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวครัวได้ โดยทุกหน่วยงานต้องร่วมบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีข้างหน้า และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะฝีมือ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพแรงงานด้านอุตสาหกรรมและบริการ ไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

           ทั้งนี้ สพร.และ สนพ.ทั่วประเทศ ได้มีหลักสูตร อบรมด้านอาหารไทย สู่ครัวโลก ซึ่งมุ่งเน้นฝึกทักษะ ให้ทุกเพศทุกวัย หรือเจ้าของกิจการ ร้านอาหาร ให้สามารถนำประยุกต์ใช้งานได้จริง สร้างอาชีพ มีรายได้เสริม เลี้ยงครอบครัวได้ ตามนโยบาย ของกระทรวงแรงงานและรัฐบาล

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รมว.แรงงาน ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน ที่ จ.อุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.