Loading...

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมใจสร้างพุทธมณฑลอุดรธานี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมใจสร้างพุทธมณฑลอุดรธานี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Loading...

           ที่พุทธมณฑล จ.อุดรธานี ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตอกเสาเข็มปูชนียสถาน สถานที่ประสูติ โดยมีพระราชสิทธาจารย์(หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร )ประธานสงฆ์วัดนาหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะ จ.อุดรธานี พระภาวนาธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดนาหลวงอภิญญาเทสิตธรรม และ   พระเถรานุเถระ ร่วมประกอบพิธี

            นายวัฒนาฯ กล่าวว่า การก่อสร้างพุทธมณฑล จ.อุดรธานี ถือเป็นการสนองนโยบายสำคัญรัฐบาลในการส่งเสริมทำนุบำรุงกิจกรรมของคณะสงฆ์  เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับพิธีในวันนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์  ผู้เป็นพระศาสดาเจ้า เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมประชาชนให้เข้าถึงธรรม ลดละเลิกจากอบายมุข โดยในเบื้องต้นคณะกรรมการก่อสร้างสถานที่ประสูติ  ได้กำหนดงบประมาณในการก่อสร้างไว้ที่ 967,121.75 บาท

            พระธรรมวิมลมุนี  เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส  พระอารามหลวง  แสดงสัมโมทนียกถา  ตอนหนึ่งว่า การดำเนินชีวิตเหมือนการตอกเสาเข็ม  หากทำใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวก็จะทำให้มีความสุข เหมือนการตอกเสาเข็มที่มีสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

            และที่ ศาลาอุโบสถ วัดสีตะวนาราม (ธ) บ.ดงเจริญ ม.7 ต.โคกสะอาด อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีผูกพันธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต   โดยมีพระครูโสภณธัมโมภาสอารยธัมโม  เจ้าอาวาสวัดสีตะวนาราม เป็นประธานสงฆ์  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนา จัดหารายได้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรศาสนสถานภายในวัด ตลอดจนเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในศาสนกิจต่างๆ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-16 เม.ย.นี้ และเปิดให้สาธุชนได้ร่วมทำบุญตลอดวัน

      กำหนดการในวันที่ 14 เม.ย. แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงพ่อบุญมี  ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า)  ,15 เม.ย. พระครูเมตตากิตติคุณ หลวงพ่อสมหมาย อตฺตมโม วัดป่าสันติกาวาส ส่วนวันที่ 16 เม.ย. มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทสีมา ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป โดยพระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 (ธ) เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์   

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ร่วมใจสร้างพุทธมณฑลอุดรธานี น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.