Loading...

ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระในวันสงกรานต์

0

ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระในวันสงกรานต์

Loading...

         ที่ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยผู้ร่วมพิธีต่างแต่งชุดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม จากนั้น ผวจ.ได้กล่าวอวยพรประชาชน และอ่านประกาศสงกรานต์ ก่อนประกอบพิธีสงฆ์ และทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธอภัยมลคลสมังคี พระพุทธรูปประจำ จ.อุดรธานี ตามประเพณีปฏิบัติทุกปี ในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย

          โดยพิธีทำบุญตักบาตร ทางเทศบาลนครอุดรธานีจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เกิดความเป็นสิริมคลแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว สังคม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ในโอกาสนี้ ผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวคำอำนวยพรให้ชาวอุดรธานี มีความสุข ความเจริญ และความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่สำคัญฝากถึงทุกคนว่า เมาไม่ขับ ซึ่งจังหวัดได้ติดป้าย ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย งดการตั้งเต็นท์หรือเครื่องเสียงบนผิวจราจรในเขตทางสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตาม พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ร.บ.สุรา ออกตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดระหว่างวันที่ 12-15 เม.ย.นี้  

            และที่ เทศบาล ต.หนองบัว นางอารี  สุรารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ต.หนองบัว เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่และประชาชน เข้าร่วมงาน

           เทศบาล ต.หนองบัว ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ได้แสดงออกถึงความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันมหาสงกรานต์ สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในชุมชน โดยในช่วงเช้า จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ  ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งผู้มาร่วมมงาน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในชุมชน ในเขตเทศบาล ต.หนองบัว เด็ก เยาวชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความประทับใจ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผวจ.อุดรธานี นำข้าราชการและประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระในวันสงกรานต์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.