Loading...

ในหลวงถวายเงินสร้างโบสถ์วัด พระหกแผ่นดิน

0

                     พระลูกศิษย์เล่า ในหลวงถวายเงินสร้างโบสถ์วัด “หลวงปู่เครื่อง” พระ 6 แผ่นดิน

Loading...

                 ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดเทพสิงหาร หมู่ 9 บ้านนาหมี ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งพระอุโบสถ มีพระปรมาภิไธย่อ ภปร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพญาครุฑ ติดไว้หน้าโบสถ์ ซึ่งในหลวงเสด็จพระราชดำเนิน มาเยี่ยมให้กำลังใจทหาร ที่ฐานปฎิบัติการทหารบ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2519 และได้สนทนาธรรมและมอบเงินสร้างอุโบสถให้หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร เจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร ขณะมีอายุ 109 ปี

หลวงปู่เครื่อง ธัมมจาโร เกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภิริทัตโต เป็นชาวบ้านเมืองหมี ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี ซึ่งหลวงปู่เครื่อง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2410 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และละสังขารเมื่อปี พ.ศ. 2523 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช รวมอายุ 112 ปี จึงได้ชื่อว่าพระ 6 แผ่นดิน
พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ อายุ 68 ปี เจ้าคณะอำเภอนายูง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพสิงหาร เล่าว่า เดิมวัดเทพสิงหาร อยู่ใน ต.นายูง อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 99 กม. เป็นพื้นที่สีแดงลัทธิคอมมิวนิสต์แทรกซึมเข้ามาและมีสู้รบกันบ่อยครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2519 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมเป็นขวัญและกำลังใจให้ทหาร ที่ฐานบ้านน้ำทรง ต.นางัว อ.น้ำโสม นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ผวจ.อุดรธานี ในขณะนั้น ได้นิมนต์หลวงปู่เครื่อง ไปรับเสด็จในหลวงที่ฐานทหารด้วยในหลวงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่เครื่อง และถามความต้องการปฏิสังขรวัด หลวงปู่ ตอบว่าต้องการสร้าง “สิม” เป็นภาษาอีสานหมายถึงอุโบสถ ในหลวงจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 28,000 บาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้าง ข้าราชบริพารที่ติดตามได้ร่วมกันถวายอีก 35,000 บาท ซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างอุโบสถเมื่อปี พ.ศ.2520 แล้วเสร็จวันที่ 22 พฤศจิกายน 2527 และยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ติดไว้หน้าบันอุโบสถ และวิสุงคามสีมา พร้อมกับโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมาร เสด็จมาตัดหวายลูกนิมิต ยกช่อฟ้าอุโบสถ ยังความปลาบปลื้มให้กับชาว จ.อุดรธานี แต่หลวงปู่ไม่ได้เห็นอุโบสถที่สร้างเสร็จ เพราะอาพาตด้วยโรคชรา ในหลวงได้รับเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมุงกฎ หลวงปู่เครื่องละสังขารในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2523 สิริรวมอายุ 112 ปี
พระครูประสิทธิ์ธรรมรักษ์ เล่าต่อไปอีกว่า พระองค์เสด็จพื้นที่ อ.น้ำโสม ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่กันดาร ไม่มีแหล่งน้ำ และยังมีผู้คิดเห็นตรงกันข้าม เมื่อในหลวงเสด็จมา สถานการณ์และบ้านเมืองก็เจริญขึ้น

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.