Loading...

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

0

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

Loading...

           ที่สนามฟุตบอลกองบินที่23 นายวัฒนาพุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ส่วนราชการ ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักธุรกิจ และภาคเอกชน

            นาวาอากาศเอกวิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการกองบิน23กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อให้มีความรัก สมัครสมาน สามัคคี เพื่อประสานการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และเพื่อเป็นกิจกรรมพิเศษ เนื่องในวาระโยกย้ายหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดอุดรธานี รวมไปถึงการเปิดใช้สนามฟุตบอลของกองบิน23 ซึ่งได้พัฒนาและปรับปรุงให้เป็นมาตรฐานสากล สำหรับใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในกองบินและหน่วยงานของจังหวัดอุดรธานี โดยจัดให้มีการแข่งขันทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เช่นชักเย่อ การแข่งขันเตะปี้บไกล เป็นต้น ภายหลังจากพิธีเปิดเป็นการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมฮักแพง ที่นำโดยนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พบกับทีม ออนซอน นำโดย นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 พร้อมด้วย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด หอการค้าจังหวัด นักธุรกิจ ประชาชน  ซึ่งบรรยากาศกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานีจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.