Loading...

สมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี จัดโครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ

0

สมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี จัดโครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ

         นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัด จ.อุดรธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศุนย์ฝึกอาชีพของสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดผ้าป่าในครังนี้ 

Loading...

          น.ส.ธัญชนก นามวงษ์ นายกสมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินและสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนงานด้านการช่วยเหลือคนพิการ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ได้รับการพัฒนา ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อาชีพ การศึกษา กีฬานันทนาการ เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวง รัชกาลที่ 9 และคนพิการก็จะมีโอกาสเข้ามาร่วมการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง สามารถดำเนินชีวิตอิสระในสังคมได้เหมือนคนปกติไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมรวมใจคนพิการ จ.อุดรธานี จัดโครงการทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.