Loading...

จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม ปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำ

0

จ.อุดรธานี จัดประชุมคณะทำงานโครงการประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม ปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำ ในวันที่ 20 23 และ 26 มี.ค.นี้

            นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัด จ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะทำงาน หัวหน้าชุด และผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อให้กิจกรรมตามโครงการประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์

Loading...

           จ.อุดรธานี กำหนดดำเนินโครงการประชาชนจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ในห้วงเดือน มีนาคม 2561 เพื่อการพัฒนาและปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำคลองเจริญ อ.เมืองอุดรธานี ให้มีความสะอาด สวยงาม มีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียง โดยเริ่มจากสะพานดำ ถ.โพศรี ถึง ถ.สุนทรสัจบูรณ์ รวมระยะทาง 2.9 กิโลเมตร กำหนดทำกิจกรรม 3 วันคือ ในวันที่ 20,23 และวันที่ 26 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม ปรับสภาพภูมิทัศน์คลองส่งน้ำ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.