ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ก่อนจะมีพิธีรับจริงในวันที่ 17 มี.ค.นี้

0

ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ก่อนจะมีพิธีรับจริงในวันที่ 17 มี.ค.นี้

        ที่ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา  2558 – 2559 โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม  , พิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 15 มีนาคม  และรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 17 มีนาคม ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร โดยมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 2,074  คน แบ่งเป็นระดับ ปริญญาตรี 1,891 คน ,  ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 183 คน

         โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนา จาก ม.ราชภัฏอุดรธานี และวันนี้ก็มาร่วมซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เช่นกัน โดยมี ครอบครัว ชาวชุมชน และญาติมิตร มาร่วมแสดงความยินดี

         ผศ.จรูญฯ  ได้กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมกับความสำเร็จในการศึกษาของบัณฑิตทุกระดับ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตทุกคน มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ประสบการณ์ คุณธรรม  การประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณค่าสมควรได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  จึงหวังว่าบัณฑิตราชภัฎอุดรธานี จะได้ตระหนักและนำคุณค่าที่มีอยู่ในตน ไปช่วยกันทำประโยชน์ พัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต ม.ราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ก่อนจะมีพิธีรับจริงในวันที่ 17 มี.ค.นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.