Loading...

สภาทนายความ ภาค 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

0

สภาทนายความ ภาค 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

         คณะวิทยากร สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ ประจำสภาทนายความภาค 4 นำโดย นายถาวร  มงคลเคหา กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 4,นายสมพล ศรีปัตติวงศ์ ,นางยุวชิต ศรีปัตติวงศ์ ,ว่าที่ร้อยตรี จตุรงค์ กาญจนคช และนางพิมลมาศ กาญจนคช  ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อม ฝึกเขียนคำร้อง คำฟ้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาว่าความ ภาคปฏิบัติ รุ่น 48 ตามนโยบายกระจายความรู้ วิชาการในการสอบ ออกมากับภาคต่างๆ ทั้ง 9 ภาค ซึ่งในภาค 4 ประกอบด้วย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม ดูแลทั้งหมด 15 ศาลจังหวัด

Loading...

           นายถาวรฯ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2559 ถึง ปัจจุบัน มีการอบรมภาคทฤษฎีไปแล้ว 4 รุ่น ภาคปฏิบัติ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สมัครสอบในภาคปฏิบัติ สามารถที่จะเข้าไปทำข้อสอบให้ถูกหลักเกณฑ์ ตรงประเด็นที่ถูกถาม เพื่อจะได้สอบผ่านเป็นทนาย เพราะการสอบแต่ละครั้งของทนายความ เปอร์เซ็นที่จะสอบผ่านปัจจุบันนี้น้อยมาก ในการอบรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 120 คน และจะสอบในวันที่ 17 มีนาคม นี้ ถือว่าเป็นการสอบทนายความ ที่พร้อมจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับใช้สังคมต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สภาทนายความ ภาค 4 จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวิชาว่าความภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สมัครสอบสามารถทำข้อสอบได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.