Loading...

เตรียมจัดงาน มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม นี้

0

จ.อุดรธานี และ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จัดงาน มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม นี้

Loading...

           นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรม จ.อุดรธานี และคณะ แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS Fabric Expo 2018 ภายใต้แนวคิด Colorful Fabric Life : อลังการสีสันผ้าทอมือแห่งลุ่มน้ำโขง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงเส้นสายลายผ้า ซึ่งเชื่อมโยงสีสันแห่งวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมถักทอร้อยเรียงกันจากทั้ง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีนตอนใต้(ยูนนาน) สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย และเวียดนาม

           การจัดงานครั้งนี้ เป็นงานในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติข้างต้นและนโยบายของรัฐบาล เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง การออกแบบ และการค้าขายอย่างครบวงจร

          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ นิทรรศการอารยธรรมนวัตกรรมผ้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และภาคอีสาน ,กิจกรรมเสวนาจากกูรูผ้าและงานออกแบบ ,เวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศ ,ชมขบวน Carnival ที่สวยงามตระการตา ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของงาน ,การประกวดแฟชั่นโชว์ ,การประกวดออกแบบชุดแต่งกายพื้นเมือง ,ชม ชิว ช็อป ผลิตภัณฑ์โดดเด่นจากผู้ประกอบการ รวมของดีของเด่นไว้ในที่เดียว และพบกับศิลปินชื่อดังมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงาน “มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2018” วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม นี้ ที่ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เตรียมจัดงาน มหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -4 มีนาคม นี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.