Loading...

สร้างศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ 1 ใน 5 ศูนย์นำร่อง แก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของ ฟื้นฟูสุขภาพก่อนหาเจ้าของใหม่

0

Loading...

จ.อุดรธานี จัดสร้างศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ 1 ใน 5 ศูนย์นำร่อง แก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของ ฟื้นฟูสุขภาพก่อนหาเจ้าของใหม่ ล่าสุดเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่อื่น พร้อมย้ายสุนัขเข้าล็อตแรก 20 ตัว จากวัดป่าบ้านตาด

           นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยว จ.อุดรธานี โดยมี นายสัตวแพทย์ธเนศ ถวิลหวัง ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

            ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ต้องการให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดสิ้นไปจากประเทศไทยภายในปี 2563 มี 5 จังหวัดนำร่อง คือ นครราชสีมา อุดรธานี นครศรีธรรมราชเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาไปแล้วทั้ง 5 ศูนย์ ปัจจุบันศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ จ.อุดรธานี ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในพื้นที่ 20 ไร่ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์ ต.โนนสูง อ.เมือง สามารถรองรับสุนัขได้ครั้งละ 150 ตัว และวันนี้จะนำสุนัขจากวัดป่าบ้านตาดรับเข้ามาอยู่ชั่วคราว กลุ่มแรก 20 ตัว ซึ่งจะเร่งให้เจ้าหน้าที่จาก สนง.ปศุสัตว์จังหวัด จัดตั้งทีมงานออกประสาน อปท.ตามลำดับการแจ้งข้อมูล ออกตรวจสอบสุนัขจรจัดหรือสุนัขไม่มีเจ้าของ เพื่อทำประวัติ ฟื้นฟูรักษา ให้วัคซีนรวม ทำหมัน และกักสุนัขที่มีปัญหาหรือมีนิสัยดุร้ายนำไว้ที่ศูนย์พักพิง พร้อมทำการรักษาฟื้นฟู ก่อนส่งคืนที่เดิมหรือหาเจ้าของใหม่

            นายสิธิชัย  รอง ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ จะมีเพียง จ.นครราชสีมา ที่เป็นศูนย์ขนาดใหญ่ เป็นที่ทรงงานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และสามารถรองรับสุนัขได้ถึง 5,000 ตัว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งที่อุดรธานี แล้วเสร็จก่อนพื้นที่อื่น จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้กับจังหวัดต่างๆ หลังจากนี้จะส่งต่อให้ อบจ.อุดรธานี บริหารจัดการดูแลพื้นที่ และให้ท้องถิ่นจังหวัด ประสาน อปท.ทุกพื้นที่ สำรวจจำนวนสุนัขจรจัด รายงานข้อมูลทุกมิติ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันให้ได้ตามเป้าหมาย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สร้างศูนย์พักพิงสุนัขไม่มีเจ้าของ 1 ใน 5 ศูนย์นำร่อง แก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของ ฟื้นฟูสุขภาพก่อนหาเจ้าของใหม่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.