Loading...

ที่ภูฝอยลม ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมือง ขณะที่ช่วงปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วเกือบแสนคน

0

Loading...

ที่ภูฝอยลม ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมือง ขณะที่ช่วงปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วเกือบแสนคน

            ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่  “ภูฝอยลม” อ.หนองแสง ยังคงได้รับความนิยมเดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว พักผ่อน และพักค้างแรม เป็นจำนวนมากเหมือนทุกปี โดยในปีนี้สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ได้จัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ ไว้อย่างสวยงามเหมือนทุกปี ขณะปีนี้จัดพิเศษเต็มที่ กับไม้ดอกเมืองหนาว อาทิ ทิวลิป และลิลลี่ ไว้บริเวณ “ผารับอรุณ”       

              นายปัญญา ติดมา สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี อ.หนองแสง เปิดเผยว่า ทุกปีทางสวนรวมพรรณไม้ป่าฯ จะตกแต่งพื้นที่ด้านหน้า เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ โดยใช้พันธุ์ไม้ดูแลรักษาได้ง่าย อาทิดาวเรือง , ดาวกระจาย , คอสมอส , ผักเสี้ยนฝรั่ง , หงอนไก่ และอื่นๆ พร้อมจัดสถานที่ให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก  ในปีนี้ได้รับงบประมาณจากจังหวัด จัดหาไม้เมืองหนาวมาเพิ่มเติม ซึ่งการจัดการด้านงบประมาณ มีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง การประชาสัมพันธ์จึงล่าช้าไปด้วย หากปีหน้าได้รับงบประมาณอีก น่าจะมีความคล่องตัวมากกว่านี้ 

           นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์ หน.โครงการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลม เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูหนาว จะมีนักท่องเที่ยวมาที่ภูฝอยลมจำนวนมาก ส่วนอากาศก็เย็นสบายตลอดวัน มีสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง โดยช่วงวันที่ 23 ธันวาคม – 7 มกราคม มีคนเดินทางขึ้นมา 73,415 คน และในช่วง 30 ธันวาคม – 2 มกราคม มีมากถึง 45,090 คน ส่วนในช่วงฤดูอื่นก็จะมีหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานศึกษา ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมกลุ่ม หรือเข้าค่ายพักแรมในลักษณะต่างๆ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ที่ภูฝอยลม ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสอากาศหนาว เพราะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมือง ขณะที่ช่วงปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วเกือบแสนคน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.