Loading...

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของ ในงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด

0

Loading...

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของ ในงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด ในวันที่ 16 พ.ย.นี้

        นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัด จ.อุดรธานี ในฐานะเลขานุการเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมการจัดงาน วันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 16 พ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

         โดยเชิญชวนชาวอุดรธานี พ่อค้า คหบดี ส่วนราชการในอำเภอต่างๆร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของเพื่อเป็นรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาด ในงานประจำปีทุ่งศรีเมือง 1-12 ธ.ค.นี้ เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ โดยท่านสามารถนำทรัพย์สิ่งของมาร่วมบริจาคกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้

          ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตอันเป็นกุศล และเพื่อความรวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยขอความร่วมมือให้หน่วยงาน ห้างร้าน จัดทำป้ายชื่อแสดงหน่วยงาน ทรัพย์สิน สิ่งของ ในการจัดทำป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและมูลค่าทรัพย์สินและสิ่งของในการบริจาคมามอบในวันและเวลาดังกล่าวสอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพย์ 042-222960  ฝ่ายงานบริหารกิจการทั่วไป สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เหล่ากาชาด จ.อุดรธานี เชิญชวนผู้มีจิตกุศล ร่วมบริจาคทรัพย์สิ่งของ ในงานวันชาวอุดรธานีรวมน้ำใจให้กาชาด

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.