Loading...

หน่วยงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ

0

Loading...

หน่วยงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

           เช้าวันที่ 13 พ.ย.2560 ที่ บริเวณลานไหบ้านเชียงใหญ่ สี่แยกบายพาสขอนแก่น ต.บ้านจั่น นายวัฒนาพุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานีเ ป็นประธานเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมี พล.ต.กนก ภู่ม่วง ผบ.มทบ.24 นำ ทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร ,นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จาก อปท.ต่างๆ และประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วน รวมพลังความสามัคคีทำความสะอาดบริเวณริมถนนมิตรภาพ อุดร – ขอนแก่น ทั้ง 2 ฝั่งถนน 

            นายวัฒนาฯ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระทรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทาง อ.เมืองอุดรธานี ได้เลือกถนนมิตรภาพ จาก 4 แยกบายพาสขอนแก่นไปจนถึงเทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ ระยะทางประมาณ 10 กม.เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองอุดรธานี และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในวันที่ 15 พ.ย.นี้ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาด ทำความสะอาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดสองข้างทางและเกาะกลางถนน ถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะร้อนอบอ้าว มีแดดแรง แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อ ต่างพากันทำงานตามหน้าที่อย่างแข็งขัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

หน่วยงานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดในกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.