Loading...

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จัดแข่งขันฟุตซอล “สื่อสารการกีฬา IPE.UD ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1”

0

Loading...

สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จัดแข่งขันฟุตซอล “สื่อสารการกีฬา IPE.UD ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1” 

           ที่ สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อาจารย์บุญธรรม โกชารักษ์ รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล “สื่อสารการกีฬา IPE.UD ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1”  

 

            นายตระกูล โอสถ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ สพล.อุดรธานี กล่าวว่า การแข่งขันในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชาสื่อสารการกีฬา คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งสาขาให้โควตานักกีฬาจำนวน 45 คน ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม สถาบัน และ คณะ นอกจากนี้ ยังสร้างความรักความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่างกายแข็งแรง และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลสิ่งอบายมุขต่างๆ ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและต่อสถาบันโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม ทำการแข่งขัน 4 วัน  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี จัดแข่งขันฟุตซอล “สื่อสารการกีฬา IPE.UD ฟุตซอลคัพ ครั้งที่ 1”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.