Loading...

จิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

0

Loading...

คณะอนุกรรมการฝ่ายจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จ.อุดรธานี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

            นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รอง ผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและประสานการปฏิบัติงาน โดยเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

            จ.อุดรธานี มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาฯ 135,736 คน คิดเป็นร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศแยกตามประเภทงาน 8 ประเภท ดังนี้ งานบริการ 56,523 คน ,งานดอกไม้จันทน์ 36,968 คน ,การแพทย์ 10,523 คน, งานรักษาความปลอดภัย 9,944 คน , งานประชาสัมพันธ์ 8,307 คน , งานโยธา 7,776 คน , งานจราจร3,649 คน และ งานขนส่ง 2,338 คน

           โดยวันที่ 26 ต.ค.2560 จ.อุดรธานี จะปิดการจราจรโดยรอบสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี  ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  จึงขอความร่วมมือประชาชนห้ามนำรถเข้ามาจอดในศาลากลางและถนนรอบสนามทุ่งศรีเมือง โดยขอให้นำรถไปจอดตามส่วนราชการ และสถานศึกษารอบนอกแทน สำหรับการแต่งกายของประชาชนที่จะร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ สวมรองเท้าหุ้มส้น  โดยประชาชนสามารถร่วมถวายดอกไม้จันทน์ได้ในเวลา 09.00 -16.30น. และ 17.30-22.00 น. 

            นอกจากนี้  นายสมหวังฯ รอง ผวจ.อุดรธานี ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมซักซ้อมการบริหารจัดการโรงทานและการอำนวยความสะดวกแก่โรงทานที่จะนำอาหาร  เครื่องดื่ม  มาให้บริการประชาชนในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ จากการที่จังหวัดเชิญชวนผู้มีจิตกุศล มาตั้งโรงทาน มีผู้แจ้งความจำนงร่วมตั้งโรงทานแล้ว 109 โรงทาน มีการส่งมอบน้ำดื่มให้จังหวัด 48,139 ขวด และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จ.อุดรธานี จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตกุศล ร่วมจัดตั้งโรงทานหรือบริจาคน้ำดื่มให้บริการประชาชนที่มาร่วมพิธีได้ โดยแจ้งความจำนงที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด หมายเลขโทรศัพท์  042-247319,042-244259, จ่าจังหวัด 063-9040585  และ082-8462928  โดยโรงทานจะตั้งบริการประชาชน2 ฝั่งสนามทุ่งศรีเมือง  คือ ถ.พานพร้าว และ ถ.มุขมนตรี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จิตอาสาเฉพาะกิจ เตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.