Loading...

อบจ.อุดร และสมาคมกีฬา ร่วมพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาสู่แนวทางเดียวกัน

0

Loading...

       องค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี และการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนากีฬาจังหวัดสำหรับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในจ.อุดรธานี ประจำปี2560

ที่ห้องประชุม อบจ.อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนากีฬาจังหวัดสำหรับผู้ฝึกสอนและนักกีฬาในจ.อุดรธานี ในหัวข้อการพัฒนาทิศทางกีฬาของ จ.อุดรธานี โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นายวิรชน ประดับศรี ผอ.สนง.กกท.อุดรธานี , ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี พร้อมด้วยนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เข้าร่วมในโครงการ

  นายวิเชียร ฯ กล่าวว่าในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา จ.อุดรธานี ได้ลำดับที่4ของประเทศ และเนื่องจากพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2542มาตรา17บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ส่งเสริมด้านกีฬา โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาความสามารถจึงได้ร่วมกับ กกท.อุดรธานีและสมาคมกีฬาแห่ง จ.อุดรธานี  จัดทำโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสำหรับผู้ฝึกสอน ตามหัวข้อ การพัฒนาทิศทางกีฬาของ จ.อุดรธานี เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ได้มีแนวทางหลักการ ทัศนคติ เป้าหมาย ในการพัฒนากีฬาจังหวัดไปในทางเดียวกัน , เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา สามารถนำแนวททาง เป้าหมาย และนโยบายการพัฒนากีฬาจังหวัด ไปใช้ในการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ , เพื่อให้เกิดการพัฒนากีฬาของจ.อุดรธานีไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมการอบรมคือ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการกีฬาในจ.อุดรธานี

            ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางรองผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ได้เป็นประธานมอบเงินสนับสนุนให้แก่นักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่35 สมิหลาเกมส์ ที่จ.สงขลา และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33 ชุมพร-ระนอง เกมส์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.อุดรธานี ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อบจ.อุดร และสมาคมกีฬา ร่วมพัฒนาผู้ฝึกสอนนักกีฬาสู่แนวทางเดียวกัน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.