Loading...

ชลประทานอุดรเตรียมรองรับน้ำฝน เปิดประตูระบายน้ำอ่างบ้านจั่น

0

Loading...

ชลประทานอุดรธานี เปิดประตูระบายน้ำอ่างบ้านจั่น เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาเพิ่ม

        กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพอากาศความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับพายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ชายฝั่งประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

       จ.อุดรธานี มีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่ ทำให้ที่อ่างเก็บน้ำบ้านจั่น อ.เมือง ความจุ 4.35 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งฝนที่ตกลงมา ในช่วงเดือนกันยายน ทำให้ระดับน้ำในอ่างฯ เพิ่มมากขึ้น มีปริมาณ 3.90ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 89.66 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่างบ้านจั่นทั้งนี้ทางชลประทานอุดรธานี ได้เปิดประตูระบายน้ำ1บาน สูง 50 ซม. ให้เหลือตามเกณฑ์ควบคุม คือ 2.52 ล้าน ลบ.ม. หรือ 57.93 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ซึ่งวันที่10-12ต.ค.มีพายุดีเปรสชันพาดผ่าน จ.อุดรธานีจะทำให้มีฝนตกและน้ำจะไหลเข้าอ่าง จึงต้องเร่งระบายน้ำออก เพื่อที่จะรองรับน้ำจากฝนที่จะตกหนักในช่วงนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ชลประทานอุดรเตรียมรองรับน้ำฝน เปิดประตูระบายน้ำอ่างบ้านจั่น

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.