Loading...

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจาก ขยะตกค้าง ตามชุมชน ที่ไม่มีรถมาเก็บขยะ

0

Loading...

ตั้งแต่ต้นเดือน ต.ค.เป็นต้นมา มีประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจาก ขยะตกค้าง ตามชุมชน ที่ไม่มีรถมาเก็บขยะ โดยนายกเทศมนตรี ชี้แจงเกิดจากปัญหาเรื่องสัญญาจ้างเอกชนช่วงรอยต่อของการใช้ระเบียบพัสดุใหม่ แต่เร่งแก้ไขปัญหาแล้ว

           นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ชี้แจงว่า ปัญหาขยะตกค้างเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา เกิดจากเป็นช่วงต่อ ของการใช้ระเบียบพัสดุใหม่ สัญญาที่จ้างเอกชนเก็บ-ขนขยะ หมด ไม่สามารถว่าจ้างให้ทำงานต่อชั่วคราว ประมาณ 120 วัน หรือ 4 เดือน ระหว่างรอการหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ เกรงว่าจะมีลักษณะ “แบ่งซื้อแบ่งจ้าง” อาจจะทำให้มีความผิด ซึ่งในอดีต เทศบาลจะเป็นผู้เก็บ ขนขยะเอง ต่อมาได้ประกาศหาผู้รับจ้างมาเก็บขยะให้ ได้ผู้รับจ้างในอัตราตันละ 1,100 บาท โดยผู้รับจ้างจัดหารถขยะ น้ำมันเชื้อเพลิง คนขับ และพนักงานประจำรถเอง เทศบาลจะจัดหาภาชนะ และดำเนินการฝังกลบ เฉลี่ยวันละ 150 ตัน ทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น

            ในปีนี้เทศบาลได้รับอนุมัติให้ หาผู้รับจ้างสัญญาผูกพัน 4 ปี โดยช่วงต่อแผนจ้างระยะสั้น แต่ระเบียบใหม่ทำไม่ได้ การเข้ามาเก็บขยะเอง เทศบาลได้นำรถขนขยะเก่า ที่ไม่ได้ใช้งานมานาน 14 คัน มาซ่อมบำรุง ใช้งานได้แล้ว 10 คัน พร้อมรับสมัครคนขับ และพนักงานประจำท้ายคันละ 4 คน แต่ยังไม่ครบตามที่ต้องการ บางคนลาออกเพราะงานหนัก ปกติรถขยะจะวิ่งวันละ 2 เที่ยว ตอนนี้ต้องวิ่งเพิ่มเป็น 3 เที่ยว ยังมีขยะตกค้างในบางจุด จึงนำพนักงานส่วนสำนักช่าง เป็นชุดเฉพาะกิจ ไปเก็บขยะในจุดที่มีการร้องเรียน ซึ่งขอชี้แจงว่าเทศบาล ยังจัดเก็บ ขนขยะอยู่ แต่ความถี่จะลดลงบ้าง สัปดาห์หน้าความคล่องตัวจะมีมากขึ้น ขยะตกค้างก็น่าจะลดลง โดยประชาชนที่ประสบปัญหาขยะตกค้าง สามารถแจ้งมายังเทศบาลนครอุดรธานี ในช่องทางสายด่วน 1132 และแอพพลิเคชั่นเทศบาลนครอุดรธานี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยขอฝากประชาชนเห็นใจและดูแลพนักงานเก็บ-ขนขยะทุกคนด้วย 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจาก ขยะตกค้าง ตามชุมชน ที่ไม่มีรถมาเก็บขยะ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.