Loading...

เชิญผู้จิตกุศลร่วมตั้งโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

0

Loading...

เชิญผู้จิตกุศลร่วมตั้งโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

          ขอเรียนเชิญร่วมตั้งโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.อุดรธานี ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ หรือสนับสนุนอาหาร / เครื่องดื่ม โดยส่งแบบตอบรับได้ที่ ที่ทำการปกครอง จ.อุดรธานี กลุ่มงานปกครอง หมายเลขโทรสาร 042 – 247319 ,042 – 244259 จ่าจังหวัด 081 – 8333062 หรือ นายกิตติภูมิ ดวงพรม 063 – 9040585 นางประภาพร ไชยเพชร 082 – 8462928 ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เชิญผู้จิตกุศลร่วมตั้งโรงทานในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.