Loading...

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้านเอดส์

0

Loading...

รพ.ศูนย์อุดรธานี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้านเอดส์ ความสำเร็จสู่การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

         นพ.ธรรมนูญ  วิสิฐธนวรรธ  ผอ.รพ.ศูนย์อุดรธานี ให้การต้อนรับ คุณพรรณี ชัยโพธิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน และกองข้อมูล กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร  คุณภัทรานี ภูวประภาชาติ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาบริการสาธารณสุข และสังคม  และคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การดำเนินงานด้านเอดส์ ความสำเร็จสู่การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

            สำหรับ จ.อุดรธานี เริ่มมีการพัฒนาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่ปี 2539  ตามโครงการการดูแลผุ้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ อย่างต่อเนื่องและครบวงจร เน้นการจัดระบบการดูแลรักษามาตรฐานการดูแลในโรงพยาบาลและที่บ้าน ซึ่งยังไม่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส กระทั่งปี 2544 เริ่มมีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ที่ รพ.อุดรธานี และพัฒนาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี ตามมาตรฐาน ขณะที่โรงพยาบาลมีเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ เพื่อให้เข้าใกล้เป้าหมายที่เป็นศูนย์คือ  การติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ลดลง การตายจากเอดส์ลดลง การเลือกปฎิบัติลดลงและมีเป้าหมายใหม่ คือ 90-90-90  ตามแผนยุทธศาสตร์เอดส์ประเทศ การตรวจเลือดเพื่อรู้สถานะให้ได้มากที่สุด การเริ่มยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุด และการส่งเสริมให้กินยาอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องตลอดชีวิตป้องกันการดื้อยาต้านไวรัส

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การดำเนินงานด้านเอดส์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.