Loading...

โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานีจัดพิธีเสกอาคารเรียน พิธีเสกรูปปั้นแม่พระ เพื่อความเป็นศิริมงคล​

0

             โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานีจัดพิธีเสกอาคารเรียน พิธีเสกรูปปั้นแม่พระ เพื่อความเป็นศิริมงคล

Loading...

             เช้าวันนี้ (12 ธันวาคม 2559) ที่โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี พระสังฆราชยอแซฟลือชัย ธาตุวิสัย พร้อมด้วยคณะนักบวชมหาไถ่ , ซาเลเซียน และนักบวชจากสังฆมณฑล อุดรธานี ร่วมกันประกอบพิธีเสกอาคารเรียน ,พิธีเสกรูปปั้นแม่พระ และเสกป้ายโรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ , คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ จำนวนมาก

           โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี เป็นโรงเรียนสามัญ สอนภาษาอังกฤษ เรียนด้วยกิจกรรมที่เป็นธรรมชาติของผู้เรียน ในบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การคิด และกิจกรรม เพื่อความเป็นเลิศด้านวิชาการ และคุณธรรม สร้างพื้นฐานที่ดีสำหรับการศึกษาต่อในอนาคต โดยนำนวัตกรรมใหม่ระดับสากลใช้ ทั้งวิธีการสอนแบบมอนเทสเซอรี่ เต็มรูปแบบสำหรับเด็กอนุบาล , การสอนแบบผสมผสาน Integrated Triple M Approach สำหรับระดับประถมศึกษา บริหารงานโดยซิสเตอร์สุปราณี  ระงับพิศม์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

                เปิดรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 2 ปี , อนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 , โรงเรียนโฮลี่เมรี่ อุดรธานี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 195 หมู่ 11 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จ.อุดรธานี โทร.042-187246 เว็บไซต์ : www.hmus.ac.th

Loading...

Comments are closed.

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.