Loading...

วิทยาลัยสันตพล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ ฮ่องกง

0

Loading...

วิทยาลัยสันตพล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ ฮ่องกง

 สำหรับทริปต์การท่องเที่ยวครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม รวม 10 วัน เพื่อท่องเที่ยวยังเมืองสำคัญ ของ 2 ประเทศ ประกอบด้วย โอซาก้า –เกียวโต –โตเกียว- ฮอกไกโด-ฮาโกดาเตะ -คิโรโระ – โอตารุ – ซับโปโร ประเทศญี่ปุ่น และฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อ ” โคฟูคูโนะ ทริปต์ ซีซั่น 2 การเดินทางแห่งความสุข ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการนำคณะทำงาน เดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งศึกษาความสวยงามทางของภูมิประเทศ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้จากการเดินทางมาปรับใช้กับการบริหารจัดการและการถ่ายทอด ปลูกฝัง ประสบการณ์กับนักศึกษาของสถาบันต่อไป


 สำหรับ โอซาก้า เกียวโต และโตเกียวนั้น คณะ ได้เดินทางไปชมใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม ที่วัดอิกันโดะ วัดชินเนียวโดะ ปราสาทโอซาก้า และมหาวิทยาลัยโตเกียว โดยได้เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น สายฮอกไกโด ระยะทาง  1,284    กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง  ลอดอุโมงค์ Seikan (เซอิกัน) อุโมงค์รถไฟลอดใต้ทะเล ที่มีความยาว และลึกที่สุดในโลก ซึ่งมีความยาว 53 กิโลเมตร ลึก ต่ำกว่า

ระดับน้ำทะเล 140 เมตร เชื่อมต่อเกาะฮอนชู และเกาะฮอกไกโด เพื่อสัมผัสกับความหนาวเย็น และหิมะกับอุณหภูมิ -6 องศาเซลเซียส ที่เมืองฮาโกดาเตะ เกาะฮอกไกโด เมืองท่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และขึ้นกระเช้า ไปชมวิวบนภูเขาฮาโกดาเตะด้วย


 จากนั้นได้เดินทางไปยัง คิโรโระ สกีรีสอร์ท เพื่อไปสัมผัสกับความหนาวมากขึ้นอีกถึง -11 องศา กับหิมะที่ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งคนญี่ปุ่นให้ฉายาของหิมะที่เมืองนี้ว่า Powder Snow of Heaven (เพาเดอร์ สโน ออฟ ฮีฟเว่ร) เป็นหิมะที่มีความเบาไม่เปียกแฉะ ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างที่สุดให้กับทุกคน
 เมืองโอตารุ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญของฮอกไกโดที่ ทำการค้าขายกับรัสเซีย ตั้งแต่สมัยคนญี่ปุ่นอพยพเข้ามาเกาะฮอกไกโดเลยก็ว่าได้. ตึกรามบ้านช่อง โกดังที่เก็บสินค้า สิ่งต่างๆ ในเมืองนี้ยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ และที่พลาดไม่ได้คือการเดินชมคลองโอตารุอันสวยงามโดยเฉพาะในฤดูหนาว ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิต , เดินทางชมหอนาฬิกา ที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1878 และชมวิวเมืองซัปโปโร บนหอคอยทีวีซัปโปโร ซึ่งผู้ออกแบบเป็นคนเดียวกับผู้ออกแบบ หอคอยทีวีโตเกียว มีความสูง 147.2 เมตร มีอายุ 160 ปี


 ” โคฟูคูโน่ ทริปต์ ซีซั่น 2 ” ถือเป็นทริปต์ ที่สร้างประสบการณ์การเดินทาง ที่แปลกใหม่ ให้กันคณะอย่างยิ่ง นอกจากเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ที่มีความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี และ มีความคิดสร้างสรรค์แล้ว  การเดินทางครั้งนี้ ยังสร้างความสุขสนุกสนาน และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับบุคลากร ในการนำสิ่งที่ได้เหล่านี้ กลับมาต่อยอด ประยุกต์ให้เข้ากับการขับเคลื่อน ด้านการพัฒนาการศึกษา ของเยาวชนในอนาคตอีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพล นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ท่องเที่ยวญี่ปุ่น และ ฮ่องกง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.