Browsing: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวท้องถิ่น

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ “ตลาดต้องชม” ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2563 จำนวนทั้งสิ้น 227 แห่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมและคัดเลือกตลาดต้องชม ในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ ตลาดปลาสินเจริญ ตลาดบ้านเชียง ตลาดเมืองใหม่ และตลาดผ้านาข่า

1 2 3 10