Author Chaiwat

ข่าวทั่วไป

จังหวัดอุดรธานี นำร่องใช้ GPS ติดตามรถพยาบาลแบบ Real Time ช่วยลดอุบัติเหตุ ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร

1 2 3 4 416