ข่าวท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน มหกรรมเมืองแดดดี โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยรา…

คลิปวิดีโอ