คลิปวิดีโอ

กิจกรรมปั่นจักรยานสร้างเสริมสุขภาพ “สองน่อง ท่องถิ่นธรรม” ทุนซื้อจักรยานมอบให้กับนักเรียนที่ยากไร้

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ อบต.จำปาโมง และชมรมจักรยานเพื…