ข่าวท้องถิ่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าไตร ถวายเจ้าอาวาสวัดราษฎรสงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพร…

คลิปวิดีโอ