ข่าวท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรม และเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ร่วมปร…

คลิปวิดีโอ

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภายในของ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี หรือ อนุบาลเกมครั้งที่21 ประจำปีการศึกษา2561

พิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาภายในของ โรงเรียนอนุบาลอุดร…