ข่าวท้องถิ่น

ชาวอุดรธานี ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กลุ่มพลังมวลชนชาวอุดรธานี แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านย…