ข่าวท้องถิ่น

จังหวัดอุดรธานี พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย เหตุเกิดจากซื้อยามารับประทานเอง เตือนประชาชน หากมีอาการไข้ ห้ามซื้อยารับประทานเอง

อุดรธานี พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว1 ราย เหตุซื้…