ข่าวท้องถิ่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทาน ปักดำนาแปลงนาสาธิต ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทาน ปักดำนาแปล…