คลิปวิดีโอ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เตรียมสร้างเรือไฟฟ้าขนาด 5-6 ที่นั่ง ให้บริการนักท่องเที่ยว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงพื้…