ข่าวท้องถิ่น

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ…

คลิปวิดีโอ