โปรแกรมถ่ายทอดสด

โปรแกรมถ่ายทอดสด

9 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00-17.00 น. ถ่ายทอดสดประเพณี บุญบั้งไฟเดือนเจ็ด จากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย

17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ถ่ายทอดสดการประมูลทะเบียนสวย หมวด “กร” อุดรธานี จากโรงแรมนภาลัยอุดรธานี


1479543167153 1479543181526