สรุปผลการแข่งขันกีฬากีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานี

0

สรุปผลการแข่งขันกีฬากีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานี

          ที่สนามแบดมินตัน ตรีเลิศ ในภาพเป็นการแข่งขันกีฬาแบดมินตันคู่ชิงชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุ่น อายุ 60-64 ปี ชายระหว่าง นายสุเทพ ปะลาวัน จากจังหวัดสงขลา กับ นายศรายุ บรรเทาวงษ์ จากทีมแบดมินตัน จังหวัดจันทบุรี ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์จากทั้งสองจังหวัด ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นายสุเทพ จากทีมจังหวัดสงขลา เอาชนะ นายศรายุ จากจันทบุรีปได้ ด้วยคะแนน 30 ต่อ 18 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยวรุ่น อายุ 60-64 ปี ไปครองได้ในปีนี้

          จากนั้นเป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักกีฬา โดยได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ โตวัน รองประธาน ชมรมกีฬาแบดมินตันจังหวัดอุดรธานี พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทำการมอบเหรียญรางวัล ใบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยตุ๊กตามาสคอตสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้แก่นักกีฬา โดยผลการแข่งขันชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยวรุ่น อายุ 60-64 ปี นายสุเทพ ปะลาวัน จากจังหวัดสงขลา ,ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่น อายุ 60-64 ปี นางแต๋ว เชยทอง จากจันทบุรี ประเภทฃายคู่ อายุ 60-64 ปี นายพีรพันธ์ ภิญโญวัฒนาพร และ นายสุรเดช ศิริพนมกุล จากจังหวัดภูเก็ต, ประเภทหญิงคู่รุ่น อายุ 60-64 ปี นางสุพรรณี บุญช่วย และนางอรุณศรี อัศวพฤกษชาติ จากจังหวัดนครนายก ประเภทคู่ผสม อายุ 60-64 ปี นายวิรัช ภัทรวรสิทธิ์ และนางวรรณา ทิสะเส จากจังหวัดอุดรธานี ประเภทชายเดี่ยวรุ่น อายุ 65-69 ปี นายอานนท์ เดชไกรศักดิ์ จากจังหวัดนนทบุรี ,ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่น อายุ 65-69 ปี นางอารีย์ ครุฑสิงห์ จากราชบุรี, ประเภทฃายคู่ อายุ 65-69 ปี นายสมศักดิ์ ดิษฐลักษณ์ และ นายสมรักษ์ อานามวัฒน์ จากจังหวัดจันทบุรี, ประเภทหญิงคู่รุ่น อายุ 65-69 ปี นางประนอม ยุวสุต และนางดวงมณี ทิพย์สังข์วงษ์ จากจังหวัดสระบุรี ประเภทคู่ผสม อายุ 65-69 ปี นายยงยุทธ กิตติโชควัฒนา และนางกัลยา บัวเพชร จากจังหวัดสงขลา และประเภทชายเดี่ยวรุ่น อายุ 70-74 ปีชนะเลิศได้แก่ นายกิตติ ดวงศิริ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สรุปผลการแข่งขันกีฬากีฬาแบดมินตันในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยที่จังหวัดอุดรธานี

Powered by Or Aon