จ.อุดรธานี เตรียมพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

0

จ.อุดรธานี เตรียมพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.นี้

          นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬา จ.อุดรธานี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ การเสนอตัวเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48  ปี 2565 และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 36 37 ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย จะดำเนินการคัดเลือกให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรี

           นายวิรชน ประดับศรี ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือ จังหวัดได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 7-16 ก.พ.2560 ที่ จ.มหาสารคาม ซึ่งมีนักกีฬา จ.อุดรธานี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ ระหว่างวันที่ 20-30 มิ.ย.นี้ ที่ จ.สงขลา จำนวน 20 ชนิดกีฬา มีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ รวม 209 คน โดยความคาดหวังจะต้องอยู่อันดับ 1-5 จะเริ่มเดินทางในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ร้อยละ 70 จะเดินทางโดยเครื่องบิน

           ในส่วนของการเสนอตัวเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดได้จัดทำเอกสารตามแบบเสนอขอรับการเป็นเจ้าภาพแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด และต้องส่งเอกสารให้ กกท.ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.2560 นี้

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี เตรียมพร้อมส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

Powered by Or Aon