เดินวิ่งการกุศล อุดรธานี มินิมาราธอนเพื่อคนปัญญาอ่อน ครั้งที่ 1

0

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเดินวิ่งการกุศล อุดรธานี มินิมาราธอนเพื่อคนปัญญาอ่อน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

          ที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์  นายสุชัย บุตรสาระ รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล  อุดรธานี มินิมาราธอนเพื่อคนปัญญาอ่อน” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีคณะกรรมการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจ.อุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม

             ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ดำเนินงานบริการด้านการการศึกษา การฝึกอาชีพ ทางสังคมและสวัสดิการสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการทางสติปัญญาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเนื่องในวันที่ 14 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเมตตาปัญญาอ่อน ดังนั้นในแต่ละปีศูนย์ฯจะมีการรณรงค์หาทุนในช่วงเดือนกรกฎาคม เพื่อเป็นทุนดำเนินการและการให้บริการที่เพียงพอกับความต้องการของคนพิการทางสติปัญญาที่รอความต้องการจำนวนมาก

         ในปี 2560 ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี จึงร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจ.อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี และชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม “อุดรธานี มินิมาราธอน เพื่อคนปัญญาอ่อน” ครั้งที่ 1 เพื่อหาทุนในการดำเนินงานของศูนย์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ฯ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภทคือ วิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร(รอบหนองประจักษ์ 1 รอบ) วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร(รอบหนองประจักษ์ 3 รอบ) โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนร่วมบริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบริจาคให้ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมสมัครทั้งสองประเภทมากกว่า 1 พันคน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เดินวิ่งการกุศล อุดรธานี มินิมาราธอนเพื่อคนปัญญาอ่อน ครั้งที่ 1

Powered by Or Aon