เชิญ ร่วมอบรม “ยุทธศาสตร์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560”

0

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เชิญ ร่วมอบรม “ยุทธศาสตร์ในการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560”

Powered by Or Aon