Loading...

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางใหญ่ที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมา กว่า 400 ปี

0

Loading...

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางใหญ่ที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมา กว่า 400 ปี

           ที่บริเวณสามแยกต้นยางใหญ่ เทศบาลนครอุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   ได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อย  หลังจากนายเฉลิม โคตะบุตร ได้ทำหนังสือเพื่อขอความร่วมมือไปทางจังหวัด    ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการตัดและตกแต่งกิ่ง ต้นยางใหญ่ที่มีอายุกว่า 400 ปี ความสูงกว่า 30 เมตร มีรัศมีโดยรอบ 5 เมตร 9 เซ็นติเมตร ที่แผ่กิ่งก้าน ออกเป็นจำนวนมาก  เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับประชาชนที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว เพราะต้นยางก็อายุมากแล้ว  และอาจมีกิ่งที่แห้งอาจเกิดการหักโค่นได้ ซึ่งทางจังหวัดก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มาดำเนินการทันที ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า อุดรธานี, กรมป่าไม้ ,เจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานี , ตำรวจจรารจร จาก สภ.เมืองอุดรธานี เป็นต้น

              นายเฉลิม โคตบุตร  เจ้าของบ้านที่มีต้นยางใหญ่เล่าว่า ในอดีตพื้นที่แห่งนี้ คนสมัยก่อนจะเรียกว่าดงยางเพราะมีต้นยางหลายสิบต้น ต่อมาจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นยางก็ถูกตัดออกเพื่อสร้างบ้านเรือนก็จะเหลือแต่ต้นยางต้นนี้ที่ตนทำการอนุรักษ์ไว้และรู้สึกหวงแหนเป็นอย่างมาก เพราะตั้งแต่เกิดมาก็เห็นมันใหญ่เท่านี้แล้ว จากรุ่นปู่จนมาสู่รุ่นตน ซึ่งตนยังบอกกับลูกว่า ถ้าทางภาครัฐไม่ได้บอกให้ตัดก็ไม่ต้องตัดเพราะต้องการอนุรักษ์ให้อยู่คู่เมืองอุดรธานีตราบนานเท่านาน  แต่ถ้าหากจำเป็นต้องตัดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ต้องทำ  โดยวันนี้ในการตัดแต่งกิ่งต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่เพื่อยกกระเช้าให้เจ้าหน้าที่ทำการตัดแต่งกิ่งที่มันแห้งและล้ำไปในท้องถนน อาจเกิดการหักโค่นได้  ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดแต่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากกิ่งต้นยางมีขนาดใหญ่ จึงต้องทำการปิดการจราจรในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องคอย ดูแลสายไฟ เพื่อให้ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากต้นไม้มีความสูงกว่า 30 เมตร จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีความชำนาญ เป็นพิเศษ

                ด้านนาย  สิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่ราชการจังหวัดอุดรธานี บอกว่าต้นยางใหญ่ต้นนี้ที่มีอายุกว่า 400 ปี ถือว่ามีความสมบูรณ์มากและสวยงามเป็นอย่างมากสมควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งและถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมาอย่างยาวนาน  ทางจังหวัดก็พร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ต้นยางต้นนี้ไว้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางใหญ่ที่อยู่คู่เมืองอุดรธานีมา กว่า 400 ปี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.