Loading...

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดงาน”มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ กศน.ปี 60 ยุค ดิจิตัล”

0

Loading...

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดงาน”มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ กศน.ปี 60 ยุค ดิจิตัล”

          ที่ ศูนย์การค้า 168 แพลตินั่มอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน”มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ กศน.ปี 60 ยุค ดิจิตัล”เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาอาชีพ เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย.นี้  

          นางนลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า งานในครั้งนี้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา กศน. นักเรียนในระบบโรงเรียน ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้อย่างหลากหลายตามความต้องการและความสนใจอย่างมีคุณภาพ โดยภายในงาน มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น โครงการพัฒนาอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงงานทักษะอาชีพช่างพื้นฐาน การจัดการขยะ การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุขภาพพึ่งตน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน นิรรศการ กศน.อำเภอ การเรียนรู้ สร้างป่าสร้างรายได้ อุดรธานีเมืองนักอ่าน กิจกรรมผู้สูงอายุ นิทรรศการ กศน.จังหวัด ครู ปวช. ครูผู้สอนคนพิการ ครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมบนเวทีที่หลากหลาย การประกวดความสามารถของเด็กก่อนวัยเรียน หนูน้อยสมาทคิดส์ การแสดงของนักศึกษาสุดยอด กศน. การแสดงของผู้สูงอายุ ผู้เฒ่าขาเลาะ และกิจกรรม 3 เอฟ ฟิต ฟิน เฟริม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จัดงาน”มหกรรมเปิดโลกงานอาชีพ กศน.ปี 60 ยุค ดิจิตัล”

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.