Loading...

จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.นี้ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบน ถ.ศรีสุข เนื่องจากมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เป็นสนามสอบท้องถิ่นปีนี้

0

Loading...

จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.นี้ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบน ถ.ศรีสุข เนื่องจากมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เป็นสนามสอบท้องถิ่นปีนี้

            นายสิธิชัย  จินดาหลวง  รอง ผวจ.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยการสอบกลุ่มภาค/เขต จ.อุดรธานี เพื่อหารือและซักซ้อมการปฏิบัติ ดูแลอำนวยการ เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่ 24 กันยายน 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             โดยศูนย์สอบอุดรธานี  จัดสอบในสถาบันการศึกษา 9 แห่ง  คือ ม.ราชภัฎอุดรธานี รร.บ้านหมากแข้ง รร.อนุบาลอุดรธานี รร.อุดรพิทยานุกูล รร.สตรีราชินูทิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  รร.อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี และ รร.ประจักษ์ศิลปาคาร รวม 497 ห้อง ยอดผู้เข้าสอบ 19,05 คน สอบเวลา 09.00-11.00 และ 13.00-15.30 น.จึงขอความร่วมมือประชาชน เลี่ยงเส้นทางจราจร บน ถ.ศรีสุข ซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามสอบ ในวันเวลาดังกล่าว

              นอกจากนี้ ยังมีข่าวดีกรณี บัตรประชาชนหมดอายุ ผู้เข้าสอบ สามารถทำบัตรใหม่ได้ ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมือง ที่เปิดให้บริการอำเภอยิ้ม ศูนย์ย่อย ที่ บิ๊กซีนาดี ทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. และหากพบเห็นการทุจริต หรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบเข้าได้ โดยมีการเรียกรับประโยชน์  แจ้ง สำนักงานท้องถิ่น 0”อุดรธานี โทร 042-211646 ในวันเวลาราชการ 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย.นี้ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรบน ถ.ศรีสุข เนื่องจากมีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่เป็นสนามสอบท้องถิ่นปีนี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.