วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0

0

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0

        ที่ หอประชุมศรีบัวบาน ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ นายเอราวัณ  รัตนเดชอุดม ปลัดอาวุโส อ.หนองวัวซอ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายกเทศมนตรี เทศบาล ต.หนองบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการทุกฝ่าย ด้วยดี

        นายทองจันทร์  ประทุมโฉม  รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกำหนดให้สถาศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เพื่อให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้สู้ประชาชนให้รู้วิธีการใช้ การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตร อีกทั้งให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์การเกษตร อุปกรณ์การประกอบอาชีพ และยานพาหะนะ  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

       วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ และกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ ต.หนองบัวบาน ซึ่งจะให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ วันที่ 17-18 มิ.ย.,24-25 มิ.ย.,1-2 ก.ค.,15-16 ก.ค.รวม 8 วัน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี ยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0

Powered by Or Aon