ห่วงใยสุขภาพประชาชนและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

0

สำนักงานสาธารณสุข จ.อุดรธานี จัดโครงการห่วงใยสุขภาพประชาชนและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

         ที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ต.หมูม่น นายชยาวุธ จันทร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ โครงการห่วงใยสุขภาพประชาชนและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 

         นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า การส่งเสริมสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ เพื่อคนไทยทุกคนมีสุขภาพดี โดยเน้นการตรวจคัดกรองค้นหาหญิงวัยเจริญพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์เป็นพ่อแม่คุณภาพ เติบโตเป็นเด็ก เยาวชนที่เก่ง ดี มีความสุข โดยมี อสม.และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อวางกลยุทธ์เชิงรุก ในการดูแลอย่างต่อเนื่อง

         กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เพื่อให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัย ให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง ทราบปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเด็กเกิดน้อย และด้อยคุณภาพ

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ห่วงใยสุขภาพประชาชนและพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

Powered by Or Aon