สมอ.เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ร่วมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้า หลังพบมีสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

0

สมอ.เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ร่วมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้า หลังพบมีสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

         ตามที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ.ได้เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ที่เช่าพื้นที่ขายตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้าตามตลาดนัด ตามเขตชุมชน มาร่วมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม (มอก.) เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากว่า มีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

           ทีมข่าวโฮมนิวส์ ได้สอบถาม นายศิริพงษ์  อุเทนพิทักษ์กุล ผู้ประกอบการบริเวณ ถ.โพศรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งแสดงความคิดเห็นว่า สินค้า 20 บาท ยอมรับว่ามีประโยชน์และโทษ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ก็เห็นด้วยกับการเข้ามาจัดระเบียบสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่วนที่ร้านก็มีจำหน่ายสินค้า 20 บาท ที่มีมาตรฐาน มอก. ส่วนบางอย่างก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาถูก ไม่เกิดอันตราย ถือเป็นทางเลือกให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย

           อย่างไรก็ตาม ฝากถึงผู้บริโภค ควรเลือกซื้อสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ มอก.เท่านั้น อย่าเลือกที่มีราคาถูกอย่างเดียว เพราะอาจเสี่ยงอันตรายได้ โดยเฉพาะการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน นำมาซึ่งไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟช็อต ไฟรั่ว ได้ไม่คุ้มเสีย ซึ่งทาง สมอ.ได้กำชับให้ผู้ประกอบการสินค้าร้าน 20 บาท รับทราบว่าสินค้าประเภทใดที่ต้องจำหน่ายให้เป็นไปตาม มอก.ภาคบังคับ เช่น สวิตช์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟสายพ่วง สีเทียน สีชอล์ก ไฟแช็ก ไม้ขีดไฟ แอลกอฮอล์แข็ง ต่อไปหากพบว่าร้านค้ายังไม่ปฏิบัติตามมีโทปรับ 5,000-50,000 บาท หรือจำคุก 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมอ.เรียกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายสินค้าทุกอย่าง 20 บาท ร่วมหารือแนวทางการจำหน่ายสินค้า หลังพบมีสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ

Powered by Or Aon