ฟื้นฟูเพิ่มผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมง จ.อุดรธานี และภาคีเครือข่าย จัดโครงการฟื้นฟูเพิ่มผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

             ที่แหล่งน้ำสาธารณะหนองสวรรค์ ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี นายสุชัย  บุตรสาระ  รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

             พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมแก่กรรมการแหล่งน้ำ อ.เมือง และประชาชน รวม 1,1000 คน  เสริมองค์วามรู้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วม  สร้างความตะหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งน้ำสาธารณให้มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์ปลา เช่น ปลาตะเพียน ยี่สกเทศ ปลาช่อน ปลาหมอไทย  ปลาสวาย ปลาแรด  ปลากดคัง  ปลากราย  ปลาบึก  ปลาม้า  พันธุ์กุ้งก้ามกราม  และพันธุ์กบ ลงแหล่งน้ำสาธารณะหนองสวรรค์  เพื่อร่วมอนุรักษ์และสร้างแหล่งอาหารโปรตีนให้ชุมชน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ฟื้นฟูเพิ่มผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Powered by Or Aon