ญาติมิตร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อถาวร คุณะปุระ ผู้ก่อตั้งโรงแรมเจริญโฮเต็ล

0

ญาติมิตร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อถาวร คุณะปุระ ผู้ก่อตั้งโรงแรมเจริญโฮเต็ล

            ที่วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง ท่านผู้หญิง อังกาบ บุณยัษฐิติ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายถาวร คุณะปุระ อดีตประธาน บริษัท ถาวรอุดร จำกัด ดำเนินกิจการเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมี พระเทพมงคลนายก เจ้าคณะ จ.อุดรธานี (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งวันนี้ เจ้าภาพได้มอบเงินทำบุญ ให้กับ รพ.ศูนย์อุดรธานี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน และมอบเงินให้กับองค์กรการกุศลอีกหลายหน่วยงาน

               นายถาวร  คุณะปุระ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2464 จบการศึกษาสาขาโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมรสกับ นางองุ่น คุณะปุระ มีบุตรธิดา 4 คน คือ นางกฤษณา  ธีระวุฒิ  น.ส.กฤษณี  คุณะปุระ  นายกฤษฎา  คุณะปุระ และ นางกฤตยา  จิณณวาโส โดยรับราชการได้ประมาณ 2 ปี ก็ลาออกมาประกอบการค้าที่ จ.อุดรธานี โดยทำธุรกิจ โรงสีข้าวไทยเจริญ ,ธุรกิจค้าปอ ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยธัญพืช และโรงแรมเจริญโฮเต็ล

            นายถาวร ฯ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น เป็นสมาชิกสภาจังหวัด , เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 2 สมัย, เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 สมัย, เป็นกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำ จ.อุดรธานี, เป็นผู้ก่อตั้งสโมสรไลออนส์อุดรธานี ,ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ขั้นที่หนึ่ง และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปัญจมาภรณ์มงกฎไทย โดยท่านถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2560 สิริอายุ 96 ปี 8 เดือน

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ญาติมิตร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อถาวร คุณะปุระ ผู้ก่อตั้งโรงแรมเจริญโฮเต็ล

Powered by Or Aon