รร.บ้านกุดจับ และคณะศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ รุ่น20/22 จัดโครงการปลูกป่ากฤษณาไม้หอม ถวายพ่อหลวง

0

จ.อุดรธานี ร่วมกับ รร.บ้านกุดจับ และคณะศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ รุ่น20/22 จัดโครงการปลูกป่ากฤษณาไม้หอม ถวายพ่อหลวง

             นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกป่ากฤษณาไม้หอม ถวายพ่อหลวง จำนวน 5,000 ต้นโดยมี นางสินธรา คำสุพรหม ประธานศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศและคณะ ชาวบ้านกุดจับ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใย การอนุรักษ์ผืนป่า ทรงให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ พสกนิกรชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจกันจัดโครงการปลูกป่า เพื่อให้ลูกหลานมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

              สำหรับต้นไม้ 5,000 ต้น ที่เริ่มปลูกในวันนี้จะส่งผลในระยะยาวต่อชุมชนท้องถิ่น และจะมีการดำเนินการต่อไปให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยไม้กฤษณา เป็นไม้หอมที่มีคุณค่า มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล เป็นหนึ่งในของหอมธรรมชาติ 4 อย่าง ที่เรียกว่า จตุชาติสุคนธ์ ที่ใช้เผาและประพรมในพิธีกรรมต่างๆ เป็นเครื่องประทินผิว ใช้เข้าเครื่องยาหอมมาแต่อดีต รวมทั้งเป็นเครื่องราชบรรณาการและเป็นสินค้าออกที่ขึ้นชื่อของไทยในอดีต มีราคาขายสูงถึง กก.ละ 15,000-20,000 บาท

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รร.บ้านกุดจับ และคณะศิษย์เก่าสตรีราชินูทิศ รุ่น20/22 จัดโครงการปลูกป่ากฤษณาไม้หอม ถวายพ่อหลวง

Powered by Or Aon