จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี วันแรก

0

สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี รายได้เพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

      นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จ.อุดรธานี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่เป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน หมวดอักษร กร อุดรธานี จำนวน 301 เลขหมาย  โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผวจ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

        นายนิติธร เพชรคูหา ขนส่ง จ.อุดรธานี กล่าวว่า การเปิดประมูลครั้งนี้เป็นครั้งที่ 10 ครั้งที่ผ่านมา ได้เงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นเงิน 18,000,000 บาท และรวม 9 ครั้ง เป็นเงินกว่า 166 ล้านบาทเศษ โดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อนุมัติเงิน ให้สำนักงานขนส่ง จ.อุดรธานี นำมาใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลต่างๆ ,เสริมสร้างจิตสำนึกด้านวินัยการจราจรให้แก่เด็กเยาวชน และได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ โดยในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 2,252,000 บาท

          สำหรับป้ายทะเบียนรถสวยที่นำออกประมูล ได้เสริมสิริมงคล โดย พระครูพิพัฒน์วิทยาคม แห่งวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ อุดรธานี แผ่เมตตาอธิษฐานจิตให้ และไปขอพรองค์เจ้าปู่ย่า โดยการประมูลครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า รวม 265 ราย เป็นเงิน 1,189,000 บาท สำหรับป้ายทะเบียนแรกที่เปิดประมูล หมวดอักษร กร 8899 อุดรธานี ผู้ประมูลได้ นายสุจินต์ ศศิภานุวัฒน์ เจ้าของบริษัท 407 พัฒนา ราคาประมูล 202,000 บาท ,ส่วนเลขอื่นๆ เช่น กร 6666 เฮียหมู มลฑลหล่อยางพัฒนา 1994 จำกัด ราคาประมูล 250,000 บาท , กร 7777 คุณ รัศมี อาจสมบูรณ์  ราคาประมูล 400,000  บาท ,กร 8888 คุณสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ราคาประมูล 680,000 บาท , กร.9999 ดร.อรุณี ฉัตรไพฑูรย์ ผู้บริหาร รพ.เอกอุดร ราคาประมูล 1,500,000บาท และ กร 3333 ราคาประมูล 310,000 บาท

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จัดประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กร อุดรธานี วันแรก

Powered by Or Aon